Najczęściej kupowane

Producenci

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Informacje ogólne

 

    Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Pool & Garden Party, działający pod adresem www.polgardenparty.pl, prowadzony jest przez Spółkę Pool & Garden Party S.C., siedziba: ul. Ogrodowa 20a, Nochowo, 63-100 Śrem, adres sklepu: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań, NIP 785-179-93-72, REGON 360427410, która jest jego Właścicielem.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@poolgardenparty.pl; telefonicznie: 618499056; pisemnie na adres: 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 4/6

 

§2 Definicje


Sklep internetowy - prowadzony przez spółkę Pool & Garden Party S.C sklep internetowy działający pod adresem: ul. Ogrodowa 20a, Nochowo, 63-100 Śrem, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sprzedający- spółka Pool & Garden Party S.C,  ul. Ogrodowa 20a, Nochowo, 63-100 Śrem prowadząca Sklep internetowy,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dostawca- firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedający oraz Poczta Polska;

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Kupującego służące m. in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Kupującego dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Kupującego z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

§3 Rejestracja

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest nieodpłatna rejestracja, zakończona utworzeniem indywidualnego Konta Klienta. W celu pomyślnego utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie internetowej Sklepu. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu, daty urodzenia i numeru telefonu oraz ustawienie indywidualnego hasła.
 2. W trakcie rejestracji Kupujący ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego postanowienia, wybierając konkretne pole na formularzu.
 3. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Kupującego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość, informująca o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

§4 Zamówienia

 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Po zalogowaniu na Konto Klienta Kupujący może złożyć zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Celem złożenia zamówienia Kupujący dokonuje wyboru produktów, przedstawionych na stronie internetowej Sklepu, klikając „dodaj do koszyka” . W przypadku braku określonego towaru w magazynie Sklepu, dodanie go do koszyka jest niemożliwe.
 4. Po skompletowaniu zamówienia, Kupujący wypełnia formularz zamówienia, wybierając sposób zapłaty i dostawy wskazanych artykułów i zaznacza przycisk „Realizuj zamówienie”.
 5. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży artykułów objętych przedmiotem zamówienia, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Po przesłaniu przez Kupującego prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail, Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia.
 8. Z chwilą otrzymania wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Otrzymana przez Kupującego wiadomość jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość. W załączniku Sprzedający przesyła także dokument, zawierający warunki zamówienia oraz przesyła wzór odstąpienia od umowy.

§5 Płatność

 1. Ceny produktów podane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz kosztów opłat celnych (w przypadku przesyłek zagranicznych).
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność gotówką za pobraniem
  2. płatność przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sklepu

 

 1. W przypadku wybrania formy płatności,
 2. o której mowa w pkt 3 lit. a, realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez zmianę statusu widniejącą po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 3. o której mowa w pkt 3 lit. b., realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu, o czym zostaje on powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez zmianę statusu widniejącą po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 

 1. W przypadku braku wpływu środków z tytułu płatności, dokonanej przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sklepu, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający anuluje zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez zmianę statusu widniejącą po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 2. Do przesyłki każdorazowo dołączany jest dowód zakupu.
 3. Na życzenie Kupującego do przesyłki dołączona zostanie faktura VAT.

§6 Dostawa

 1. Dostawcą przesyłki jest Poczta Polska lub firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedający, a wybór sposobu dostawy zależy od Kupującego.
 2. W przypadku dostawy poza terytorium Unii Europejskiej warunki dostarczenia przesyłki ustalane są z Kupującym indywidualnie.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od sposobu dostawy wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 4. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Kupującego do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki do dostawcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia.
 5. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta w zakładce "historia i szczegóły zamówień". Termin skompletowania przesyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 6. W przypadku odesłania zamówienia przez Dostawcę, w związku z niemożnością skutecznego doręczenia na podany adres, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przesyłki, informując go o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§7 Wyprzedaż

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

§8 Reklamacja

 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.poolgardenparty.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, sprzedawcy, bądź importera, która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji każdego produktu wskazane są w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie produktowej.
 3. Sprzedający jest także odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli towar ma wadę prawną lub wadę fizyczną.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5. W ramach uprawnień wynikających z rękojmi, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar na wolny od wad, bądź wadę usunie; ograniczenie takie natomiast nie obowiązuje w przypadku, gdy towar był już wymieniony lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru bądź usunięcia wad.
 6. Jeśli Kupującym jest konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz na adres: ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań. Koszt dostawy pokrywa Sprzedający.
 8. Gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia towaru do Sprzedającego i koszt odesłania towaru do Kupującego.
 9. W przypadku odbioru wadliwej przesyłki, zaleca się Kupującemu, by sporządził w obecności dostawcy stosowny Protokół, który, opatrzony podpisem zarówno Kupującego, jak i dostawcy, zostanie uwzględniony w procedurze reklamacyjnej.
 10. Sklep ustosunkuje się pisemnie do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając pisemne oświadczenie na adres Sklepu: ul. Wichrowa 4, 60 – 449 Poznań, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią, wskazaną przez Kupującego, inną niż Dostawca.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem mailowo, bądź w formie pisemnej. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (link do wzoru, np. na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 3. Łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu można odesłać zwracany towar. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.
 4. W wypadku rozłącznej wysyłki oświadczenia i zwracanego towaru, Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 6. Oświadczenia o odstąpieniu oraz zwracany towar należy kierować na adres:
  Pool & Garden Party ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań
 7. Z chwilą otrzymania oświadczenia w formie e-mail, Sprzedający potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 9. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu koszt zakupu towaru, tj. cenę towaru oraz koszt przesyłki do Kupującego. Zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki towaru dostępnego w ofercie Sklepu, bez względu na to, jaki sposób został wybrany w momencie zamówienia.
  Wstrzymanie się przez Sprzedającego ze zwrotem płatności możliwe jest do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru.
 10. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem, mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej cech, charakteru i funkcjonowania.
 12. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przelewem elektronicznym zwrot środków pieniężnych następuje w ten sam sposób. Gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem warunki zwrotu ustalane są indywidualnie.

 

§10 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego bezpłatne usługi prowadzenia Konta Klienta, Formularz Kontaktowy, Newsletter.
 2. Usługa prowadzenia indywidualnego Konta Klienta jest dostępna po pomyślnym zakończeniu procesu Rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu spersonalizowanego panelu, na którym Kupujący może modyfikować dane, podane podczas Rejestracji oraz śledzić stan realizacji zamówień i ich historię.
 3. Kupujący, posiadający Konto Klienta w każdym czasie może zgłosić do Sprzedającego żądanie usunięcia go.
 4. W przypadku, gdy z żądaniem takim wystąpi Sprzedający, może ono zostać usunięte w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania.
 5. Sprzedający ma prawo do zablokowania usługi Konta Klienta w przypadku, gdy Kupujący działa na szkodę Sprzedającego bądź innych Kupujących, narusza zapisy Regulaminu lub przepisy prawa oraz gdy zablokowanie Konta Klienta i dostępu do pozostałych usług motywowane jest względami bezpieczeństwa, przede wszystkim przed łamaniem zabezpieczeń oraz działaniami o charakterze hakerskim.
 6. O zablokowaniu Konta Klienta oraz innych usług Sprzedający zawiadamia Kupującego wiadomością e-mail. Blokada trwa przez okres konieczny dla usunięcia przeszkody.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się
  z niniejszym Regulaminem.
 2. Kupujący może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu pisemnie, przy użyciu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty e-mail, podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.poolgardenparty.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 7. Sprzedający stosuje pliki „cookies”- stałe oraz sesyjne.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.poolgardenparty.pl
 9. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.